ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : พิมพ์ แสนมะโน
คำค้น : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , เศรษฐกิจพอเพียง , การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง , ผู้นำ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ไพรัช ตระการศิรินนท์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/204777
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิมพ์ แสนมะโน . (2551). บทบาทของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พิมพ์ แสนมะโน . 2551. "บทบาทของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พิมพ์ แสนมะโน . "บทบาทของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. Print.
พิมพ์ แสนมะโน . บทบาทของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2551.