ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แรงจูงใจและการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศ ของผู้ที่เข้ามาเรียนเทควันโด ในโรงเรียนสอนเทควันโด ในอำเภอเมืองเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แรงจูงใจและการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศ ของผู้ที่เข้ามาเรียนเทควันโด ในโรงเรียนสอนเทควันโด ในอำเภอเมืองเชียงใหม่
นักวิจัย : สันติ สรรพศรี
คำค้น : การปรับตัว , โรงเรียนสอนเทควันโด , เทควันโด
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุชาดา ไกรพิบูลย์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/204271
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สันติ สรรพศรี . (2551). แรงจูงใจและการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศ ของผู้ที่เข้ามาเรียนเทควันโด ในโรงเรียนสอนเทควันโด ในอำเภอเมืองเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สันติ สรรพศรี . 2551. "แรงจูงใจและการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศ ของผู้ที่เข้ามาเรียนเทควันโด ในโรงเรียนสอนเทควันโด ในอำเภอเมืองเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สันติ สรรพศรี . "แรงจูงใจและการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศ ของผู้ที่เข้ามาเรียนเทควันโด ในโรงเรียนสอนเทควันโด ในอำเภอเมืองเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. Print.
สันติ สรรพศรี . แรงจูงใจและการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศ ของผู้ที่เข้ามาเรียนเทควันโด ในโรงเรียนสอนเทควันโด ในอำเภอเมืองเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2551.