ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคนิคการอนุบาลลูกหอยเป๋าฮื้อ [Haliotis asinina, Linnaeus 1758.] ในระดับพาณิชย์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคนิคการอนุบาลลูกหอยเป๋าฮื้อ [Haliotis asinina, Linnaeus 1758.] ในระดับพาณิชย์
นักวิจัย : ธเนศ พุ่มทอง
คำค้น : หอยเป๋าฮื้อ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/204014
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธเนศ พุ่มทอง . (2548). การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคนิคการอนุบาลลูกหอยเป๋าฮื้อ [Haliotis asinina, Linnaeus 1758.] ในระดับพาณิชย์.
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์,.
ธเนศ พุ่มทอง . 2548. "การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคนิคการอนุบาลลูกหอยเป๋าฮื้อ [Haliotis asinina, Linnaeus 1758.] ในระดับพาณิชย์".
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์,.
ธเนศ พุ่มทอง . "การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคนิคการอนุบาลลูกหอยเป๋าฮื้อ [Haliotis asinina, Linnaeus 1758.] ในระดับพาณิชย์."
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์,, 2548. Print.
ธเนศ พุ่มทอง . การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคนิคการอนุบาลลูกหอยเป๋าฮื้อ [Haliotis asinina, Linnaeus 1758.] ในระดับพาณิชย์. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์,; 2548.