ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำนโยบายสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาโครงการบ้านเอื้ออาทร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำนโยบายสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาโครงการบ้านเอื้ออาทร
นักวิจัย : ศรัณย์ ฐิตารีย์
คำค้น : การนำนโยบายไปปฏิบัติ , ที่อยู่อาศัย , โครงการบ้านเอื้ออาทร , คนจน , บ้านเอื้ออาทร , นโยบายสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/204004
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศรัณย์ ฐิตารีย์ . (2550). การนำนโยบายสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาโครงการบ้านเอื้ออาทร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,.
ศรัณย์ ฐิตารีย์ . 2550. "การนำนโยบายสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาโครงการบ้านเอื้ออาทร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,.
ศรัณย์ ฐิตารีย์ . "การนำนโยบายสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาโครงการบ้านเอื้ออาทร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,, 2550. Print.
ศรัณย์ ฐิตารีย์ . การนำนโยบายสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาโครงการบ้านเอื้ออาทร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,; 2550.