ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่เป็นเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่เป็นเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างในประเทศไทย
นักวิจัย : ธีรพล กงบังเกิด
คำค้น : ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป , ภูมิปัญญาชาวบ้าน , อาหารแปรรูป
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ , นิติพงศ์ จิตรีโภชน์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/203914
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีรพล กงบังเกิด . (2551). การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่เป็นเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
ธีรพล กงบังเกิด . 2551. "การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่เป็นเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
ธีรพล กงบังเกิด . "การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่เป็นเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร,, 2551. Print.
ธีรพล กงบังเกิด . การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่เป็นเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร,; 2551.