ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาแป้งปรุง : ปัจจัยส่งเสริมปริมาณของผลผลิตสมบัติเชิงหน้าที่และการนำมาใช้ประโยชน์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาแป้งปรุง : ปัจจัยส่งเสริมปริมาณของผลผลิตสมบัติเชิงหน้าที่และการนำมาใช้ประโยชน์
นักวิจัย : น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป
คำค้น : แป้งปรง , ปรง [พืช]
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ปวีนา น้อยทัพ
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/203909
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป . (2551). การศึกษาแป้งปรุง : ปัจจัยส่งเสริมปริมาณของผลผลิตสมบัติเชิงหน้าที่และการนำมาใช้ประโยชน์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,.
น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป . 2551. "การศึกษาแป้งปรุง : ปัจจัยส่งเสริมปริมาณของผลผลิตสมบัติเชิงหน้าที่และการนำมาใช้ประโยชน์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,.
น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป . "การศึกษาแป้งปรุง : ปัจจัยส่งเสริมปริมาณของผลผลิตสมบัติเชิงหน้าที่และการนำมาใช้ประโยชน์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,, 2551. Print.
น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป . การศึกษาแป้งปรุง : ปัจจัยส่งเสริมปริมาณของผลผลิตสมบัติเชิงหน้าที่และการนำมาใช้ประโยชน์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,; 2551.