ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ ในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2550

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ ในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2550
นักวิจัย : เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ
คำค้น : จริยธรรม , นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ , สาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ชมพูนุท สิริพรหมภัทร , บรรเลิง สุวรรณกูร
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/203767
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ . (2551). การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ ในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2550.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น,.
เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ . 2551. "การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ ในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2550".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น,.
เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ . "การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ ในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2550."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น,, 2551. Print.
เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ . การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ ในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2550. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น,; 2551.