ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจการให้สินเชื่อ สำหรับบริษัท พัฒนสินลิสซิ่ง [ซีพีแอล] จำกัด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจการให้สินเชื่อ สำหรับบริษัท พัฒนสินลิสซิ่ง [ซีพีแอล] จำกัด
นักวิจัย : สมนึก กระจ่าง
คำค้น : บริษัทพัฒนสินลิสซิ่ง [ซีพีแอล] , การให้สินเชื่อ , ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ , สินเชื่อ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เสมอแข สมหอม , พรรณิกา ไพบูลย์นิมิตร , จีรยุทธ ไชยจารุวณิช
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/203363
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมนึก กระจ่าง . (2551). การพัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจการให้สินเชื่อ สำหรับบริษัท พัฒนสินลิสซิ่ง [ซีพีแอล] จำกัด.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สมนึก กระจ่าง . 2551. "การพัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจการให้สินเชื่อ สำหรับบริษัท พัฒนสินลิสซิ่ง [ซีพีแอล] จำกัด".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สมนึก กระจ่าง . "การพัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจการให้สินเชื่อ สำหรับบริษัท พัฒนสินลิสซิ่ง [ซีพีแอล] จำกัด."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. Print.
สมนึก กระจ่าง . การพัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจการให้สินเชื่อ สำหรับบริษัท พัฒนสินลิสซิ่ง [ซีพีแอล] จำกัด. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2551.