ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแผนการผลิตหลัก สำหรับอุตสาหกรรมแบบผลิตตามสั่ง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแผนการผลิตหลัก สำหรับอุตสาหกรรมแบบผลิตตามสั่ง
นักวิจัย : ภัทราภรณ์ สัจจนดำรงค์
คำค้น : การวางแผนการผลิต , การผลิตแบบทำตามสั่ง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/202865
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภัทราภรณ์ สัจจนดำรงค์ . (2550). การพัฒนาแผนการผลิตหลัก สำหรับอุตสาหกรรมแบบผลิตตามสั่ง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ภัทราภรณ์ สัจจนดำรงค์ . 2550. "การพัฒนาแผนการผลิตหลัก สำหรับอุตสาหกรรมแบบผลิตตามสั่ง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ภัทราภรณ์ สัจจนดำรงค์ . "การพัฒนาแผนการผลิตหลัก สำหรับอุตสาหกรรมแบบผลิตตามสั่ง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2550. Print.
ภัทราภรณ์ สัจจนดำรงค์ . การพัฒนาแผนการผลิตหลัก สำหรับอุตสาหกรรมแบบผลิตตามสั่ง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2550.