ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของกองทัพบกเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของกองทัพบกเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ
นักวิจัย : ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์
คำค้น : การศึกษาขั้นอุดมศึกษา , ยุทธศาสตร์ , การจัดการศึกษา , กองทัพบก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/202702
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์ . (2550). การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของกองทัพบกเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์ . 2550. "การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของกองทัพบกเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์ . "การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของกองทัพบกเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2550. Print.
ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์ . การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของกองทัพบกเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2550.