ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็ง และการผสมเทียมไก่พื้นเมือง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็ง และการผสมเทียมไก่พื้นเมือง
นักวิจัย : เทวินทร์ วงษ์พระลับ
คำค้น : น้ำเชื้อไก่พื้นบ้าน , การผสมเทียม , ไก่พื้นเมือง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ยุพิน ผาสุข
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/202584
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เทวินทร์ วงษ์พระลับ . (2550). การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็ง และการผสมเทียมไก่พื้นเมือง.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
เทวินทร์ วงษ์พระลับ . 2550. "การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็ง และการผสมเทียมไก่พื้นเมือง".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
เทวินทร์ วงษ์พระลับ . "การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็ง และการผสมเทียมไก่พื้นเมือง."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2550. Print.
เทวินทร์ วงษ์พระลับ . การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็ง และการผสมเทียมไก่พื้นเมือง. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2550.