ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฟิล์มเคลือบบริโภคได้จากไคโตซานและเจลาติน สำหรับรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งแปรรูปพร้อมบริโภค

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ฟิล์มเคลือบบริโภคได้จากไคโตซานและเจลาติน สำหรับรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งแปรรูปพร้อมบริโภค
นักวิจัย : อภิตา บุญศิริ
คำค้น : ไคโตแซน , เจลาติน , ส้มโอขาวน้ำผึ้ง , ฟิล์มเคลือบ , สารเคลือบบริโภคได้
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : โศรดา กนกพานนท์ , ศิริพร วิหคโต
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/202528
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อภิตา บุญศิริ . (2551). ฟิล์มเคลือบบริโภคได้จากไคโตซานและเจลาติน สำหรับรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งแปรรูปพร้อมบริโภค.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,.
อภิตา บุญศิริ . 2551. "ฟิล์มเคลือบบริโภคได้จากไคโตซานและเจลาติน สำหรับรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งแปรรูปพร้อมบริโภค".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,.
อภิตา บุญศิริ . "ฟิล์มเคลือบบริโภคได้จากไคโตซานและเจลาติน สำหรับรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งแปรรูปพร้อมบริโภค."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,, 2551. Print.
อภิตา บุญศิริ . ฟิล์มเคลือบบริโภคได้จากไคโตซานและเจลาติน สำหรับรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งแปรรูปพร้อมบริโภค. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,; 2551.