ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบศักยภาพทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศไทยและเวียดนาม : อุตสาหกรรมยานยนต์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบศักยภาพทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศไทยและเวียดนาม : อุตสาหกรรมยานยนต์
นักวิจัย : สรียา ชัยรัตนานนท์
คำค้น : ไทย , อุตสาหกรรมยานยนต์ , ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/202158
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สรียา ชัยรัตนานนท์ . (2551). การศึกษาเชิงเปรียบเทียบศักยภาพทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศไทยและเวียดนาม : อุตสาหกรรมยานยนต์.
    กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ.],.
สรียา ชัยรัตนานนท์ . 2551. "การศึกษาเชิงเปรียบเทียบศักยภาพทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศไทยและเวียดนาม : อุตสาหกรรมยานยนต์".
    กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ.],.
สรียา ชัยรัตนานนท์ . "การศึกษาเชิงเปรียบเทียบศักยภาพทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศไทยและเวียดนาม : อุตสาหกรรมยานยนต์."
    กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ.],, 2551. Print.
สรียา ชัยรัตนานนท์ . การศึกษาเชิงเปรียบเทียบศักยภาพทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศไทยและเวียดนาม : อุตสาหกรรมยานยนต์. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ.],; 2551.