ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกากชาสำหรับใช้ในช่องปาก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกากชาสำหรับใช้ในช่องปาก
นักวิจัย : มัลลิกา ชมนาวัง
คำค้น : กากชา , การพัฒนาผลิตภัณฑ์ , ผลิตภัณฑ์กากชา , ช่องปาก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ , ดวงดาว ฉันทศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/202070
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มัลลิกา ชมนาวัง . (2551). การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกากชาสำหรับใช้ในช่องปาก.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล,.
มัลลิกา ชมนาวัง . 2551. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกากชาสำหรับใช้ในช่องปาก".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล,.
มัลลิกา ชมนาวัง . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกากชาสำหรับใช้ในช่องปาก."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล,, 2551. Print.
มัลลิกา ชมนาวัง . การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกากชาสำหรับใช้ในช่องปาก. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล,; 2551.