ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์เก็บรักษาพลังงาน โดยใช้หลักการดูดซับทางเคมี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์เก็บรักษาพลังงาน โดยใช้หลักการดูดซับทางเคมี
นักวิจัย : วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์
คำค้น : พลังงาน , การดูดซับ , อุปกรณ์เก็บรักษาพลังงาน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/201603
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ . (2551). การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์เก็บรักษาพลังงาน โดยใช้หลักการดูดซับทางเคมี.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ . 2551. "การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์เก็บรักษาพลังงาน โดยใช้หลักการดูดซับทางเคมี".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ . "การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์เก็บรักษาพลังงาน โดยใช้หลักการดูดซับทางเคมี."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2551. Print.
วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ . การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์เก็บรักษาพลังงาน โดยใช้หลักการดูดซับทางเคมี. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2551.