ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
นักวิจัย : นงนุช สุระเสน
คำค้น : การศึกษาขั้นมัธยม , โรงเรียนวิถีพุทธ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/201374
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นงนุช สุระเสน . (2550). การจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,.
นงนุช สุระเสน . 2550. "การจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,.
นงนุช สุระเสน . "การจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,, 2550. Print.
นงนุช สุระเสน . การจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,; 2550.