ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรคและความเป็นพิษต่อเซลล์ของเซสเตอร์เทอร์ปีนจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล : การประเมินฤทธิ์และขอบข่ายการออกฤทธิ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรคและความเป็นพิษต่อเซลล์ของเซสเตอร์เทอร์ปีนจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล : การประเมินฤทธิ์และขอบข่ายการออกฤทธิ์
นักวิจัย : อนุชิต พลับรู้การ
คำค้น : สารต้านวัณโรค , ความเป็นพิษ , ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล , เซสเตอร์เทอร์ปีน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/201258
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนุชิต พลับรู้การ . (2551). ฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรคและความเป็นพิษต่อเซลล์ของเซสเตอร์เทอร์ปีนจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล : การประเมินฤทธิ์และขอบข่ายการออกฤทธิ์.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,.
อนุชิต พลับรู้การ . 2551. "ฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรคและความเป็นพิษต่อเซลล์ของเซสเตอร์เทอร์ปีนจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล : การประเมินฤทธิ์และขอบข่ายการออกฤทธิ์".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,.
อนุชิต พลับรู้การ . "ฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรคและความเป็นพิษต่อเซลล์ของเซสเตอร์เทอร์ปีนจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล : การประเมินฤทธิ์และขอบข่ายการออกฤทธิ์."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,, 2551. Print.
อนุชิต พลับรู้การ . ฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรคและความเป็นพิษต่อเซลล์ของเซสเตอร์เทอร์ปีนจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล : การประเมินฤทธิ์และขอบข่ายการออกฤทธิ์. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,; 2551.