ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักวิจัย : พิมพิกา จันทไทย
คำค้น : เศรษฐกิจพอเพียง , ครู , ตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิต
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/201081
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิมพิกา จันทไทย . (2550). การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
พิมพิกา จันทไทย . 2550. "การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
พิมพิกา จันทไทย . "การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2550. Print.
พิมพิกา จันทไทย . การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2550.