ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมการเต้นแอโรบิกมวยไทย ที่ทำให้เกิดการใช้พลังงานและสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมการเต้นแอโรบิกมวยไทย ที่ทำให้เกิดการใช้พลังงานและสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด
นักวิจัย : สุดา กาญจนะวณิชย์
คำค้น : แอโรบิกมวยไทย [กายบริหาร]
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/201064
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุดา กาญจนะวณิชย์ . (2550). การพัฒนาโปรแกรมการเต้นแอโรบิกมวยไทย ที่ทำให้เกิดการใช้พลังงานและสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
สุดา กาญจนะวณิชย์ . 2550. "การพัฒนาโปรแกรมการเต้นแอโรบิกมวยไทย ที่ทำให้เกิดการใช้พลังงานและสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
สุดา กาญจนะวณิชย์ . "การพัฒนาโปรแกรมการเต้นแอโรบิกมวยไทย ที่ทำให้เกิดการใช้พลังงานและสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2550. Print.
สุดา กาญจนะวณิชย์ . การพัฒนาโปรแกรมการเต้นแอโรบิกมวยไทย ที่ทำให้เกิดการใช้พลังงานและสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2550.