ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาศักยภาพการปรับตัวและความผาสุกทางใจของผู้ประสบอุทกภัยและแผ่นดินถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาศักยภาพการปรับตัวและความผาสุกทางใจของผู้ประสบอุทกภัยและแผ่นดินถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : นงนุช โอบะ
คำค้น : ผู้ประสบภัย , อุทกภัย , แผ่นดินถล่ม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/200444
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นงนุช โอบะ . (2551). การพัฒนาศักยภาพการปรับตัวและความผาสุกทางใจของผู้ประสบอุทกภัยและแผ่นดินถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
นงนุช โอบะ . 2551. "การพัฒนาศักยภาพการปรับตัวและความผาสุกทางใจของผู้ประสบอุทกภัยและแผ่นดินถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
นงนุช โอบะ . "การพัฒนาศักยภาพการปรับตัวและความผาสุกทางใจของผู้ประสบอุทกภัยและแผ่นดินถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,, 2551. Print.
นงนุช โอบะ . การพัฒนาศักยภาพการปรับตัวและความผาสุกทางใจของผู้ประสบอุทกภัยและแผ่นดินถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,; 2551.