ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปฏิบัติของพยาบาล ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กป่วย ที่เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปฏิบัติของพยาบาล ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กป่วย ที่เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
นักวิจัย : พรสวรรค์ วิไลพันธุ์
คำค้น : โรงพยาบาล , บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล , พยาบาล , ผู้ป่วยเด็ก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : นิตยา ไทยาภิรมย์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/200272
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรสวรรค์ วิไลพันธุ์ . (2551). การปฏิบัติของพยาบาล ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กป่วย ที่เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พรสวรรค์ วิไลพันธุ์ . 2551. "การปฏิบัติของพยาบาล ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กป่วย ที่เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พรสวรรค์ วิไลพันธุ์ . "การปฏิบัติของพยาบาล ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กป่วย ที่เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. Print.
พรสวรรค์ วิไลพันธุ์ . การปฏิบัติของพยาบาล ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กป่วย ที่เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2551.