ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ส่วนขยายของเมือง จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ส่วนขยายของเมือง จังหวัดนนทบุรี
นักวิจัย : นิยดา สวัสดิพงษ์
คำค้น : องค์ความรู้ , การจัดการสิ่งแวดล้อม , การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/200123
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิยดา สวัสดิพงษ์ . (2551). การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ส่วนขยายของเมือง จังหวัดนนทบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,.
นิยดา สวัสดิพงษ์ . 2551. "การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ส่วนขยายของเมือง จังหวัดนนทบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,.
นิยดา สวัสดิพงษ์ . "การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ส่วนขยายของเมือง จังหวัดนนทบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,, 2551. Print.
นิยดา สวัสดิพงษ์ . การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ส่วนขยายของเมือง จังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,; 2551.