ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัย ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัย ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นักวิจัย : ศิโรตม์ พรหมวิหาร
คำค้น : การมีส่วนร่วมของนักศึกษา , การขับขี่จักรยานยนต์ , ความปลอดภัยในท้องถนน , มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : นิ่มอนงค์ งามประภาสม , สุขาดา ไกรพิบูลย์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/199806
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิโรตม์ พรหมวิหาร . (2551). กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัย ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ศิโรตม์ พรหมวิหาร . 2551. "กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัย ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ศิโรตม์ พรหมวิหาร . "กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัย ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. Print.
ศิโรตม์ พรหมวิหาร . กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัย ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2551.