ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อของเด็กวัยรุ่น กลุ่มอาการเนฟโฟรติก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อของเด็กวัยรุ่น กลุ่มอาการเนฟโฟรติก
นักวิจัย : โสภาภรณ์ สุวรรณรักษ์
คำค้น : กลุ่มอาการเนโฟรติค , วัยรุ่น , การติดเชื้อ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ศรีพรรณ กันธวัง
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/199805
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โสภาภรณ์ สุวรรณรักษ์ . (2551). ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อของเด็กวัยรุ่น กลุ่มอาการเนฟโฟรติก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
โสภาภรณ์ สุวรรณรักษ์ . 2551. "ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อของเด็กวัยรุ่น กลุ่มอาการเนฟโฟรติก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
โสภาภรณ์ สุวรรณรักษ์ . "ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อของเด็กวัยรุ่น กลุ่มอาการเนฟโฟรติก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. Print.
โสภาภรณ์ สุวรรณรักษ์ . ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อของเด็กวัยรุ่น กลุ่มอาการเนฟโฟรติก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2551.