ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การควบคุมเชื้อโรคในเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยการเคลือบด้วยสารอินทรีย์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การควบคุมเชื้อโรคในเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยการเคลือบด้วยสารอินทรีย์
นักวิจัย : กาญจนา ศรีประเสริฐ
คำค้น : เชื้อรา , นอนไอโอนิก โพลิอะคริลาไมด์ , สารเคลือบพีเอเอ็ม , ข้าวขาวดอกมะลิ 105
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุชาดา เวียรศิลป์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/199398
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กาญจนา ศรีประเสริฐ . (2551). การควบคุมเชื้อโรคในเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยการเคลือบด้วยสารอินทรีย์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
กาญจนา ศรีประเสริฐ . 2551. "การควบคุมเชื้อโรคในเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยการเคลือบด้วยสารอินทรีย์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
กาญจนา ศรีประเสริฐ . "การควบคุมเชื้อโรคในเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยการเคลือบด้วยสารอินทรีย์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. Print.
กาญจนา ศรีประเสริฐ . การควบคุมเชื้อโรคในเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยการเคลือบด้วยสารอินทรีย์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2551.