ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสุขภาพประชาชน กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสุขภาพประชาชน กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
นักวิจัย : นวรัตน์ ชุติปัญญาภรณ์
คำค้น : กลุ่มเสี่ยง , พิษณุโลก , เบาหวาน , พฤติกรรมสุขภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : นงนุช โอบะ
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/198767
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นวรัตน์ ชุติปัญญาภรณ์ . (2551). ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสุขภาพประชาชน กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
นวรัตน์ ชุติปัญญาภรณ์ . 2551. "ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสุขภาพประชาชน กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
นวรัตน์ ชุติปัญญาภรณ์ . "ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสุขภาพประชาชน กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551. Print.
นวรัตน์ ชุติปัญญาภรณ์ . ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสุขภาพประชาชน กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2551.