ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ในการพัฒนานิสิตแพทย์สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ในการพัฒนานิสิตแพทย์สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
นักวิจัย : เทิดศักดิ์ ผลจันทร์
คำค้น : การจัดการศึกษา , การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , นักศึกษาแพทย์ , การพัฒนาตนเอง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/198763
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เทิดศักดิ์ ผลจันทร์ . (2551). แนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ในการพัฒนานิสิตแพทย์สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
เทิดศักดิ์ ผลจันทร์ . 2551. "แนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ในการพัฒนานิสิตแพทย์สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
เทิดศักดิ์ ผลจันทร์ . "แนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ในการพัฒนานิสิตแพทย์สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551. Print.
เทิดศักดิ์ ผลจันทร์ . แนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ในการพัฒนานิสิตแพทย์สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2551.