ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
นักวิจัย : สัมพันธ์ รอดพึ่งครุฑ
คำค้น : เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ , ยาเสพติด
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : มนัส สุวรรณ
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/198658
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สัมพันธ์ รอดพึ่งครุฑ . (2551). การพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สัมพันธ์ รอดพึ่งครุฑ . 2551. "การพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สัมพันธ์ รอดพึ่งครุฑ . "การพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551. Print.
สัมพันธ์ รอดพึ่งครุฑ . การพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2551.