ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักวิจัย : สุปรียา วัฒนากูล
คำค้น : นักเรียนมัธยมศึกษา , พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : นงนุช โอบะ
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/198644
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุปรียา วัฒนากูล . (2551). ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สุปรียา วัฒนากูล . 2551. "ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สุปรียา วัฒนากูล . "ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551. Print.
สุปรียา วัฒนากูล . ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2551.