ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลร่วมของโอโซนและเชื้อรา Sclerotium rolfsii ที่มีต่อซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมูเตสแอสครอเบทเปอร์ออกซิเดส และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในถั่วพุ่ม Vigna unguiculata [L.] Walp

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลร่วมของโอโซนและเชื้อรา Sclerotium rolfsii ที่มีต่อซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมูเตสแอสครอเบทเปอร์ออกซิเดส และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในถั่วพุ่ม Vigna unguiculata [L.] Walp
นักวิจัย : นิธิวดี บัววัฒน์
คำค้น : โอโซน , เชื้อรา , ซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมูเตส , ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ , ถั่วพุ่ม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ชนินทร์ อัมพรสถิร
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/198626
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิธิวดี บัววัฒน์ . (2551). ผลร่วมของโอโซนและเชื้อรา Sclerotium rolfsii ที่มีต่อซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมูเตสแอสครอเบทเปอร์ออกซิเดส และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในถั่วพุ่ม Vigna unguiculata [L.] Walp.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
นิธิวดี บัววัฒน์ . 2551. "ผลร่วมของโอโซนและเชื้อรา Sclerotium rolfsii ที่มีต่อซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมูเตสแอสครอเบทเปอร์ออกซิเดส และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในถั่วพุ่ม Vigna unguiculata [L.] Walp".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
นิธิวดี บัววัฒน์ . "ผลร่วมของโอโซนและเชื้อรา Sclerotium rolfsii ที่มีต่อซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมูเตสแอสครอเบทเปอร์ออกซิเดส และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในถั่วพุ่ม Vigna unguiculata [L.] Walp."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551. Print.
นิธิวดี บัววัฒน์ . ผลร่วมของโอโซนและเชื้อรา Sclerotium rolfsii ที่มีต่อซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมูเตสแอสครอเบทเปอร์ออกซิเดส และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในถั่วพุ่ม Vigna unguiculata [L.] Walp. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2551.