ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดโรงเรือนปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินขนาดเล็กแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดโรงเรือนปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินขนาดเล็กแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ
นักวิจัย : สมเกียรติ สีสนอง
คำค้น : การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน , โรงเรือน , อุณหภูมิ , ความชื้น
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อิทธิสุนทร นันทกิจ
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/197511
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมเกียรติ สีสนอง . (2549). การพัฒนาชุดโรงเรือนปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินขนาดเล็กแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาปฐพีวิทยา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,.
สมเกียรติ สีสนอง . 2549. "การพัฒนาชุดโรงเรือนปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินขนาดเล็กแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาปฐพีวิทยา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,.
สมเกียรติ สีสนอง . "การพัฒนาชุดโรงเรือนปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินขนาดเล็กแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาปฐพีวิทยา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,, 2549. Print.
สมเกียรติ สีสนอง . การพัฒนาชุดโรงเรือนปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินขนาดเล็กแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาปฐพีวิทยา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,; 2549.