ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ประโยชน์จากข้าวแบบยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ซิลิกอนจากแกลบข้าวเพื่อป้องกันโรคไหม้ของต้นข้าว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ประโยชน์จากข้าวแบบยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ซิลิกอนจากแกลบข้าวเพื่อป้องกันโรคไหม้ของต้นข้าว
นักวิจัย : รัตนา สนั่นเมือง
คำค้น : ข้าว , ซิลิกอน , แกลบ , โรคไหม้
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : วิภารัตน์ เชื้อชวด , นิวัฒน์ นภีรงค์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/197462
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัตนา สนั่นเมือง . (2551). การใช้ประโยชน์จากข้าวแบบยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ซิลิกอนจากแกลบข้าวเพื่อป้องกันโรคไหม้ของต้นข้าว.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
รัตนา สนั่นเมือง . 2551. "การใช้ประโยชน์จากข้าวแบบยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ซิลิกอนจากแกลบข้าวเพื่อป้องกันโรคไหม้ของต้นข้าว".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
รัตนา สนั่นเมือง . "การใช้ประโยชน์จากข้าวแบบยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ซิลิกอนจากแกลบข้าวเพื่อป้องกันโรคไหม้ของต้นข้าว."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร,, 2551. Print.
รัตนา สนั่นเมือง . การใช้ประโยชน์จากข้าวแบบยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ซิลิกอนจากแกลบข้าวเพื่อป้องกันโรคไหม้ของต้นข้าว. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร,; 2551.