ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุปสรรคในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับผู้บาดเจ็บ โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อุปสรรคในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับผู้บาดเจ็บ โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : สายสมร ภัทรจิตรานนท์
คำค้น : บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน , โรงพยาบาลแม่ลาว , ผู้บาดเจ็บ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อัจฉรา สุคนธสรรพ์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/196413
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สายสมร ภัทรจิตรานนท์ . (2551). อุปสรรคในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับผู้บาดเจ็บ โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สายสมร ภัทรจิตรานนท์ . 2551. "อุปสรรคในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับผู้บาดเจ็บ โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สายสมร ภัทรจิตรานนท์ . "อุปสรรคในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับผู้บาดเจ็บ โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. Print.
สายสมร ภัทรจิตรานนท์ . อุปสรรคในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับผู้บาดเจ็บ โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2551.