ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารความเสี่ยงของโครงการ เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ : กรณีศึกษา โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารความเสี่ยงของโครงการ เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ : กรณีศึกษา โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย : ศิณีวรรณ จันทะปิดตา
คำค้น : การบริหารความเสี่ยง , มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ , โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/196137
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิณีวรรณ จันทะปิดตา . (2550). การบริหารความเสี่ยงของโครงการ เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ : กรณีศึกษา โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ศิณีวรรณ จันทะปิดตา . 2550. "การบริหารความเสี่ยงของโครงการ เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ : กรณีศึกษา โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ศิณีวรรณ จันทะปิดตา . "การบริหารความเสี่ยงของโครงการ เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ : กรณีศึกษา โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2550. Print.
ศิณีวรรณ จันทะปิดตา . การบริหารความเสี่ยงของโครงการ เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ : กรณีศึกษา โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2550.