ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิธีการผลิตสมุนไพรกระเทียมให้เป็นวัตถุเติมในอาหารสัตว์ที่ควบคุมมาตรฐานสารสำคัญ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิธีการผลิตสมุนไพรกระเทียมให้เป็นวัตถุเติมในอาหารสัตว์ที่ควบคุมมาตรฐานสารสำคัญ
นักวิจัย : สิงหนาท พวงจันทน์แดง
คำค้น : อาหารสัตว์ , กระเทียม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : จินดา หวังบุญสกุล , เยาวมาลย์ ค้าเจริญ
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/196001
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิงหนาท พวงจันทน์แดง . (2545). การศึกษาวิธีการผลิตสมุนไพรกระเทียมให้เป็นวัตถุเติมในอาหารสัตว์ที่ควบคุมมาตรฐานสารสำคัญ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
สิงหนาท พวงจันทน์แดง . 2545. "การศึกษาวิธีการผลิตสมุนไพรกระเทียมให้เป็นวัตถุเติมในอาหารสัตว์ที่ควบคุมมาตรฐานสารสำคัญ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
สิงหนาท พวงจันทน์แดง . "การศึกษาวิธีการผลิตสมุนไพรกระเทียมให้เป็นวัตถุเติมในอาหารสัตว์ที่ควบคุมมาตรฐานสารสำคัญ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2545. Print.
สิงหนาท พวงจันทน์แดง . การศึกษาวิธีการผลิตสมุนไพรกระเทียมให้เป็นวัตถุเติมในอาหารสัตว์ที่ควบคุมมาตรฐานสารสำคัญ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2545.