ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของลานีญาที่มีต่อฝนและอุณหภูมิของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของลานีญาที่มีต่อฝนและอุณหภูมิของประเทศไทย
นักวิจัย : มันทนา พฤกษะวัน
คำค้น : อุณหภูมิ , ลานีญา , ประเทศไทย , ต่อฝน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/306
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
มันทนา พฤกษะวัน . (2542). ผลกระทบของลานีญาที่มีต่อฝนและอุณหภูมิของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มันทนา พฤกษะวัน . 2542. "ผลกระทบของลานีญาที่มีต่อฝนและอุณหภูมิของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มันทนา พฤกษะวัน . "ผลกระทบของลานีญาที่มีต่อฝนและอุณหภูมิของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2542. Print.
มันทนา พฤกษะวัน . ผลกระทบของลานีญาที่มีต่อฝนและอุณหภูมิของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2542.