ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกยางพารา จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกยางพารา จังหวัดอุดรธานี
นักวิจัย : สถาพร ไพบูลย์ศักดิ์
คำค้น : ยางพารา , ที่ดินเพื่อการเกษตร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สงัด ปัญญาพฤกษ์ , ดวงสมร ตุลาพิทักษ์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/194854
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สถาพร ไพบูลย์ศักดิ์ . (2550). การจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกยางพารา จังหวัดอุดรธานี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
สถาพร ไพบูลย์ศักดิ์ . 2550. "การจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกยางพารา จังหวัดอุดรธานี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
สถาพร ไพบูลย์ศักดิ์ . "การจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกยางพารา จังหวัดอุดรธานี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2550. Print.
สถาพร ไพบูลย์ศักดิ์ . การจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกยางพารา จังหวัดอุดรธานี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2550.