ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสูตรอาหารชักนำการสร้างระบบต้นพืชแข็งแรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย้ายปลูกของกล้าอ้อยปลอดโรค

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสูตรอาหารชักนำการสร้างระบบต้นพืชแข็งแรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย้ายปลูกของกล้าอ้อยปลอดโรค
นักวิจัย : รงรอง หอมหวล
คำค้น : อ้อย , อ้อย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/194821
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รงรอง หอมหวล . (2550). การพัฒนาสูตรอาหารชักนำการสร้างระบบต้นพืชแข็งแรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย้ายปลูกของกล้าอ้อยปลอดโรค.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,.
รงรอง หอมหวล . 2550. "การพัฒนาสูตรอาหารชักนำการสร้างระบบต้นพืชแข็งแรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย้ายปลูกของกล้าอ้อยปลอดโรค".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,.
รงรอง หอมหวล . "การพัฒนาสูตรอาหารชักนำการสร้างระบบต้นพืชแข็งแรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย้ายปลูกของกล้าอ้อยปลอดโรค."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,, 2550. Print.
รงรอง หอมหวล . การพัฒนาสูตรอาหารชักนำการสร้างระบบต้นพืชแข็งแรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย้ายปลูกของกล้าอ้อยปลอดโรค. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,; 2550.