ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ต่อความพึงพอใจ ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ต่อความพึงพอใจ ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : บรรเลิง สีสุพรรณ
คำค้น : ศูนย์การเรียนรู้ , วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น , ความพอใจ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ชมพูนุท สิริพรหมภัทร
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/194505
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บรรเลิง สีสุพรรณ . (2551). การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ต่อความพึงพอใจ ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น,.
บรรเลิง สีสุพรรณ . 2551. "การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ต่อความพึงพอใจ ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น,.
บรรเลิง สีสุพรรณ . "การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ต่อความพึงพอใจ ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น,, 2551. Print.
บรรเลิง สีสุพรรณ . การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ต่อความพึงพอใจ ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น,; 2551.