ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจธรณีวิทยา เพื่อการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะไทย-จีน)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจธรณีวิทยา เพื่อการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะไทย-จีน)
นักวิจัย : วิโรจน์ ดาวฤกษ์ , ธนิศร์ วงศ์วานิช , ปัญญา จารุศิริ
คำค้น : เฉพาะไทยจีน , สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ , ธรณีวิทยา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/294
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิโรจน์ ดาวฤกษ์ , ธนิศร์ วงศ์วานิช , ปัญญา จารุศิริ . (2541). การสำรวจธรณีวิทยา เพื่อการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะไทย-จีน).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิโรจน์ ดาวฤกษ์ , ธนิศร์ วงศ์วานิช , ปัญญา จารุศิริ . 2541. "การสำรวจธรณีวิทยา เพื่อการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะไทย-จีน)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิโรจน์ ดาวฤกษ์ , ธนิศร์ วงศ์วานิช , ปัญญา จารุศิริ . "การสำรวจธรณีวิทยา เพื่อการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะไทย-จีน)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2541. Print.
วิโรจน์ ดาวฤกษ์ , ธนิศร์ วงศ์วานิช , ปัญญา จารุศิริ . การสำรวจธรณีวิทยา เพื่อการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะไทย-จีน). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2541.