ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างเครื่องจักรเพื่อพัฒนาการผลิตเส้นไหมอีรี่แบบปั่นออก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างเครื่องจักรเพื่อพัฒนาการผลิตเส้นไหมอีรี่แบบปั่นออก
นักวิจัย : ศิวิลัย สิริมังครารัตน์
คำค้น : ไหมอีรี่
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/192799
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ . (2550). การสร้างเครื่องจักรเพื่อพัฒนาการผลิตเส้นไหมอีรี่แบบปั่นออก.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ . 2550. "การสร้างเครื่องจักรเพื่อพัฒนาการผลิตเส้นไหมอีรี่แบบปั่นออก".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ . "การสร้างเครื่องจักรเพื่อพัฒนาการผลิตเส้นไหมอีรี่แบบปั่นออก."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2550. Print.
ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ . การสร้างเครื่องจักรเพื่อพัฒนาการผลิตเส้นไหมอีรี่แบบปั่นออก. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2550.