ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบสารยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอชไอวี-1 ด้วยคอมพิวเตอร์ : การวิเคราะห์คอนฟอร์เมชันทางโครงสร้าง และการศึกษาโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้งของกลุ่มสารอนุพันธุ์ฟาวิเร็นซ์ ที่แสดงกัมมันตภาพในการยั้บยั้งการถ่ายแบบชนิดกลายพันธุ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบสารยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอชไอวี-1 ด้วยคอมพิวเตอร์ : การวิเคราะห์คอนฟอร์เมชันทางโครงสร้าง และการศึกษาโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้งของกลุ่มสารอนุพันธุ์ฟาวิเร็นซ์ ที่แสดงกัมมันตภาพในการยั้บยั้งการถ่ายแบบชนิดกลายพันธุ์
นักวิจัย : พรพรรณ พึ่งโพธิ์
คำค้น : สารยับยั้งเอนไซม์ , สารอนุพันธ์ , ฟาวิเร็นซ์ , เอชไอวี-1 , โมเลคิวลาร์ดอกกิ้ง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุภา หารหนองบัว
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/190869
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรพรรณ พึ่งโพธิ์ . (2550). การออกแบบสารยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอชไอวี-1 ด้วยคอมพิวเตอร์ : การวิเคราะห์คอนฟอร์เมชันทางโครงสร้าง และการศึกษาโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้งของกลุ่มสารอนุพันธุ์ฟาวิเร็นซ์ ที่แสดงกัมมันตภาพในการยั้บยั้งการถ่ายแบบชนิดกลายพันธุ์.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,.
พรพรรณ พึ่งโพธิ์ . 2550. "การออกแบบสารยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอชไอวี-1 ด้วยคอมพิวเตอร์ : การวิเคราะห์คอนฟอร์เมชันทางโครงสร้าง และการศึกษาโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้งของกลุ่มสารอนุพันธุ์ฟาวิเร็นซ์ ที่แสดงกัมมันตภาพในการยั้บยั้งการถ่ายแบบชนิดกลายพันธุ์".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,.
พรพรรณ พึ่งโพธิ์ . "การออกแบบสารยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอชไอวี-1 ด้วยคอมพิวเตอร์ : การวิเคราะห์คอนฟอร์เมชันทางโครงสร้าง และการศึกษาโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้งของกลุ่มสารอนุพันธุ์ฟาวิเร็นซ์ ที่แสดงกัมมันตภาพในการยั้บยั้งการถ่ายแบบชนิดกลายพันธุ์."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,, 2550. Print.
พรพรรณ พึ่งโพธิ์ . การออกแบบสารยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอชไอวี-1 ด้วยคอมพิวเตอร์ : การวิเคราะห์คอนฟอร์เมชันทางโครงสร้าง และการศึกษาโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้งของกลุ่มสารอนุพันธุ์ฟาวิเร็นซ์ ที่แสดงกัมมันตภาพในการยั้บยั้งการถ่ายแบบชนิดกลายพันธุ์. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,; 2550.