ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์โครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยชุมชน หมู่บ้านป่าไผ่ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์โครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยชุมชน หมู่บ้านป่าไผ่ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : กาญจนา โชคถาวร
คำค้น : หนี้ , ชุมชนบ้านป่าไผ่
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ไททัศน์ ภัยพิสัย
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/190696
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กาญจนา โชคถาวร . (2550). การสังเคราะห์โครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยชุมชน หมู่บ้านป่าไผ่ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย],.
กาญจนา โชคถาวร . 2550. "การสังเคราะห์โครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยชุมชน หมู่บ้านป่าไผ่ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย],.
กาญจนา โชคถาวร . "การสังเคราะห์โครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยชุมชน หมู่บ้านป่าไผ่ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย],, 2550. Print.
กาญจนา โชคถาวร . การสังเคราะห์โครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยชุมชน หมู่บ้านป่าไผ่ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย],; 2550.