ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นักวิจัย : วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
คำค้น : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , การจูงใจในการทำงาน , อาจารย์มหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/189635
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ . (2550). รูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ . 2550. "รูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ . "รูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,, 2550. Print.
วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ . รูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,; 2550.