ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและปรับปรุงต้นทุนคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์แผงวงจรรวมไฟฟ้า โดยใช้แนวทางซิกซ์ ซิกมา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและปรับปรุงต้นทุนคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์แผงวงจรรวมไฟฟ้า โดยใช้แนวทางซิกซ์ ซิกมา
นักวิจัย : ทรงธรรม ทวีโชติ
คำค้น : ซิกส์ซิกม่า , แผงวงจรไฟฟ้า , วงจรรวม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/189190
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทรงธรรม ทวีโชติ . (2547). การศึกษาและปรับปรุงต้นทุนคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์แผงวงจรรวมไฟฟ้า โดยใช้แนวทางซิกซ์ ซิกมา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ทรงธรรม ทวีโชติ . 2547. "การศึกษาและปรับปรุงต้นทุนคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์แผงวงจรรวมไฟฟ้า โดยใช้แนวทางซิกซ์ ซิกมา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ทรงธรรม ทวีโชติ . "การศึกษาและปรับปรุงต้นทุนคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์แผงวงจรรวมไฟฟ้า โดยใช้แนวทางซิกซ์ ซิกมา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2547. Print.
ทรงธรรม ทวีโชติ . การศึกษาและปรับปรุงต้นทุนคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์แผงวงจรรวมไฟฟ้า โดยใช้แนวทางซิกซ์ ซิกมา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2547.