ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและสร้างแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับความถี่สูง ที่เป็นแหล่งกำเนิดของเครื่องตัดจี้ไฟฟ้า

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและสร้างแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับความถี่สูง ที่เป็นแหล่งกำเนิดของเครื่องตัดจี้ไฟฟ้า
นักวิจัย : จิตติยา ธนะสินธราทิพย์
คำค้น : เครื่องตัดจี้ไฟฟ้า , ไฟฟ้ากระแสสลับ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/188821
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิตติยา ธนะสินธราทิพย์ . (2549). การออกแบบและสร้างแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับความถี่สูง ที่เป็นแหล่งกำเนิดของเครื่องตัดจี้ไฟฟ้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
จิตติยา ธนะสินธราทิพย์ . 2549. "การออกแบบและสร้างแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับความถี่สูง ที่เป็นแหล่งกำเนิดของเครื่องตัดจี้ไฟฟ้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
จิตติยา ธนะสินธราทิพย์ . "การออกแบบและสร้างแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับความถี่สูง ที่เป็นแหล่งกำเนิดของเครื่องตัดจี้ไฟฟ้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2549. Print.
จิตติยา ธนะสินธราทิพย์ . การออกแบบและสร้างแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับความถี่สูง ที่เป็นแหล่งกำเนิดของเครื่องตัดจี้ไฟฟ้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2549.