ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีระหว่างการสุกและการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็ง ของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์และมหาชนก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีระหว่างการสุกและการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็ง ของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์และมหาชนก
นักวิจัย : นิธิยา รัตนาปนนท์
คำค้น : มะม่วงโชคอนันต์ , มะม่วงมหาชนก , โพลิฟีนอลออกซิเดส , เปอร์ออกซิเดส , แคโรทีนอยด์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/187404
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิธิยา รัตนาปนนท์ . (2550). การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีระหว่างการสุกและการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็ง ของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์และมหาชนก.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
นิธิยา รัตนาปนนท์ . 2550. "การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีระหว่างการสุกและการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็ง ของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์และมหาชนก".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
นิธิยา รัตนาปนนท์ . "การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีระหว่างการสุกและการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็ง ของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์และมหาชนก."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2550. Print.
นิธิยา รัตนาปนนท์ . การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีระหว่างการสุกและการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็ง ของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์และมหาชนก. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2550.