ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการผลิตเยื่อกลเชิงเคมีจากไม้ตีนเป็ด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการผลิตเยื่อกลเชิงเคมีจากไม้ตีนเป็ด
นักวิจัย : บัวผัน พวงศิลป์
คำค้น : เยื่อกล , ตีนเป็ด [พืช] , ไม้ตีนเป็ด
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/187219
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บัวผัน พวงศิลป์ . (2549). การศึกษาการผลิตเยื่อกลเชิงเคมีจากไม้ตีนเป็ด.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
บัวผัน พวงศิลป์ . 2549. "การศึกษาการผลิตเยื่อกลเชิงเคมีจากไม้ตีนเป็ด".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
บัวผัน พวงศิลป์ . "การศึกษาการผลิตเยื่อกลเชิงเคมีจากไม้ตีนเป็ด."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549. Print.
บัวผัน พวงศิลป์ . การศึกษาการผลิตเยื่อกลเชิงเคมีจากไม้ตีนเป็ด. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2549.