ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือกสายพันธุ์แตนเบียนหนอนใยผัก Cotesia plutellae [Kurdjumov] ที่มีความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงบางชนิด สำหรับการควบคุมโดยชีววิธี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกสายพันธุ์แตนเบียนหนอนใยผัก Cotesia plutellae [Kurdjumov] ที่มีความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงบางชนิด สำหรับการควบคุมโดยชีววิธี
นักวิจัย : วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ
คำค้น : แตนเบียน , หนอนใยผัก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สมชาย ธนสินชยกุล , ไสว บูรณ์พานิชพันธุ์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/185383
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ . (2549). การคัดเลือกสายพันธุ์แตนเบียนหนอนใยผัก Cotesia plutellae [Kurdjumov] ที่มีความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงบางชนิด สำหรับการควบคุมโดยชีววิธี.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ . 2549. "การคัดเลือกสายพันธุ์แตนเบียนหนอนใยผัก Cotesia plutellae [Kurdjumov] ที่มีความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงบางชนิด สำหรับการควบคุมโดยชีววิธี".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ . "การคัดเลือกสายพันธุ์แตนเบียนหนอนใยผัก Cotesia plutellae [Kurdjumov] ที่มีความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงบางชนิด สำหรับการควบคุมโดยชีววิธี."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร,, 2549. Print.
วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ . การคัดเลือกสายพันธุ์แตนเบียนหนอนใยผัก Cotesia plutellae [Kurdjumov] ที่มีความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงบางชนิด สำหรับการควบคุมโดยชีววิธี. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร,; 2549.