ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเรื่อง การรับรู้ข่าวสารโรคไข้หวัดนก และการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้หวัดนก ของแกนนำสุขภาพ จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเรื่อง การรับรู้ข่าวสารโรคไข้หวัดนก และการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้หวัดนก ของแกนนำสุขภาพ จังหวัดอุทัยธานี
นักวิจัย : บุญตา เจนสุขอุดม
คำค้น : ไข้หวัดนก , การรับรู้ , แกนนำสุขภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ฉันทพิชญา โพธิสาจันทร์ , นาตยา เกรียงชัยพฤกษ์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/185354
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุญตา เจนสุขอุดม . (2550). การศึกษาเรื่อง การรับรู้ข่าวสารโรคไข้หวัดนก และการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้หวัดนก ของแกนนำสุขภาพ จังหวัดอุทัยธานี.
    กรุงเทพมหานคร : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ,.
บุญตา เจนสุขอุดม . 2550. "การศึกษาเรื่อง การรับรู้ข่าวสารโรคไข้หวัดนก และการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้หวัดนก ของแกนนำสุขภาพ จังหวัดอุทัยธานี".
    กรุงเทพมหานคร : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ,.
บุญตา เจนสุขอุดม . "การศึกษาเรื่อง การรับรู้ข่าวสารโรคไข้หวัดนก และการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้หวัดนก ของแกนนำสุขภาพ จังหวัดอุทัยธานี."
    กรุงเทพมหานคร : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ,, 2550. Print.
บุญตา เจนสุขอุดม . การศึกษาเรื่อง การรับรู้ข่าวสารโรคไข้หวัดนก และการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้หวัดนก ของแกนนำสุขภาพ จังหวัดอุทัยธานี. กรุงเทพมหานคร : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ,; 2550.